วิกฤต วิสัยทัศน์ และวงชีวิตสู่โลกอนาคต

 

ได้อ่านหนังสือเรื่อง

วิกฤต วิสัยทัศน์ และวงชีวิตสู่โลกอนาคต  
รอฮีม ปรามาส  แปลจาก
Crossroads for Planet Earth

ของ Scientific American

พิมพ์รวมเล่มโดย สำนักพิมพ์มติชน

 

ว่าด้วย  แผนการสู่อนาคตที่ยั่งยืนจากนี้ จนล่วงพ้น 50 ปีข้างหน้า

 

เก็บความ เก็บบางข้อความมาฝาก :-

 

ความฝันของหลายๆ คนอาจะเคยมี  เช่น
การตั้งอาณานิคมในห้วงอวกาศ  
รถยนต์บินได้ 
ทำงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง 
มีหุ่นยนต์ทำงานบ้าน  งานที่น่าเบื่อ  และงานเสี่ยงอันตราย
โรคร้ายต่างๆ จะหมดไป

 

แต่ในความเป็นจริง
เรากำลังเผชิญปัญหาการเพิ่มของจำนวนประชากรโลก
ในขณะทรัพยากรโลกกำลังจะหมดสิ้นลง
และอุณหภูมิของโลกกำลังเพิ่มขึ้น

 

 

แนวโน้มสามเส้า  ได้แก่ 
จำนวนประชากร 
สภาวะเศรษฐกิจ  และ
สภาวะสิ่งแวดล้อม

เรากำลังเดินผ่านช่วงเวลาคอขวด
ที่มีความกดดันสูงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ
กับสติปัญญาของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา

 

เราอยู่ในเมืองที่แออัดและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
จนเราเริ่มหลงทางแม้แต่ในบ้านเกิดเมืองนอนของเราเอง

ขนาดครอบครัวเล็กลง  เด็กๆ ไม่มีพี่ไม่มีน้อง
และแนวโน้มจะไม่ค่อยมี ลุง ป้า น้า อา อีกด้วย

ปลาที่เรานิยม ไม่ค่อยมีให้กินแล้ว  มีปลาแปลกๆ ที่ไม่รู้จักเอามาวางขาย 
เพราะปลาที่คนนิยมกำลังร่อยหรอจนใกล้จะสูญพันธุ์ไป

 

แผนปฏิบัติการสำหรับศตวรรษที่ 21

1.ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เช่น อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกชะลอตัวลง
แต่คนแออัดในเมืองที่ยังขยายตัวออก
และ จำนวนประชากรสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น
แล้ว
ผลพวงด้านต่างๆ ในภาพกว้างอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา
เพื่อขจัดความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
พิจารณาถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความยากจนควบคู่ไปด้วย

เช่น มลพิษในอากาศ และการบุกรุกทำลายป่า

 

3. การอนุรักษ์ประชากรสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญยิ่ง

การสูญพันธุ์เป็นปัญหาร้ายแรงที่ไม่อาจฟื้นคืนได้
และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับพืชและสัตว์ทางเศรษฐกิจหลายชนิดด้วย
การเสียค่าใช้จ่ายรักษาป่าเอาไว้ ยังมีคุณประโยชน์
มากกว่าการแปรเป็นพื้นที่การเกษตรหรือทำปศุสัตว์

 

4. ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเร่งด่วน
ต้องเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ต้องใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

5. สร้างระบบชลประทานค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับประชากรที่ยากจน

ใช้เทคโนโลยี่ขนาดเล็กอย่างเหมาะสม  เช่น
ปั๊มโยกและระบบชลประทานแบบน้ำหยด

สามารถแก้ปัญหาแหล่งน้ำที่มีอยู่จำกัด

 

6. ปรับปรุงระบบสาธารณสุข

ประเทศร่ำรวยและเติบโตเร็ว เช่น จีน อินเดีย
มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น
ประเทศยากจน ยังมีปัญหาโรคติดต่อ เช่น มาเลเรีย วัณโรค
และโรคที่แมลงเล็ก ๆ เป็นพาหะ

ทั้งสองกรณี  การป้องกันเป็นความสำคัญเร่งด่วน

 

7. การเติบโตอย่างช้า ๆ

เศรษฐกิจโลกโยงใยใกล้ชิดกันมากขึ้น
ต้องจัดเก็บภาษีแบบใหม่  กำหนดอัตราดอกเบี้ย การควบคุมมลพิษ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

 

8. การจัดลำดับความสำคัญให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

ตลาดจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ชั่งน้ำหนัก
ระหว่าง การลงทุน กับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
กระจายการลงทุนและผลกำไร  ปรับและกำหนดราคาอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

นาฬิกาทรายทางเศรษฐกิจ

* การบริโภคทรัพยากรของมนุษย์คล้ายการทำงานของนาฬิกาทราย
แต่เป็นนาฬิกาทรายที่ไม่อาจพลิกกลับได้ – – –

* การบริโภคอย่างสิ้นเปลือง 
เท่ากับหยิบยืมทรัพยากรที่ควรจะเป็นของลูกหลานในอนาคตมาใช้ก่อน
และทิ้งขยะของเสียไว้ในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ – – –

 

 

เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์

* โลกต้องจำกัดการใช้ทรัพยากรทุกอย่าง
ให้อยู่ในระดับที่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์สามารรถดูดซับ
และปรับสภาพขยะปฏิกูลได้

* โลกต้องพัฒนาสิ่งทดแทน ถ้ายังต้องใช้ทรัพยากรที่ธรรมชาติไม่อาจสร้างใหม่ได้

 

 

* โลกต้องการระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นยิ่ง
เช่น  ระบบสวัสดิการสังคม  จำต้องเก็บภาษีหรือเงินอุดหนุนเพิ่มสูงขึ้น
ยกเพดานอายุในการเกษียณ และลดเงินชดเชยหรือสวัสดิการ

อายุขัยของผลผลิต

จำต้องใช้แนวคิดคล้ายกับระบบนิเวศ เช่น
ซื้อขายแบบสัญญาเช่าสินค้าและบริการต่าง ๆ
คือผู้ขายยังคงเป็นเจ้าของ ผู้บำรุงรักษาซ่อมแซม
และแปรรูปสินค้าเมื่อหมดอายุการใช้งาน

 

ระบบภาษี

ต้องหันไปจัดเก็บจากอัตราการใช้ทรัพยากร,  การสร้างมลพิษ

การจ้างงาน

การกระจายรายได้โดยการจ้างงานนั้นไม่ยั่งยืน 
ทางออกทางหนึ่งคือส่งเสริมให้ประชากรมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ
เช่นเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นกิจการ  เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้

ระดับของความสุข
ประเทศมั่งคั่งใกล้จะถึงจุดที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้เพิ่มระดับความสุขใดๆ อีก

 

 

 

* โลกต้องการระบบตลาด ที่จะสามารถคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เช่น สร้างแรงจูงใจทางธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน  
ช่วยฟื้นฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
แปรการแข่งขันแสวงหาประโยชน์ของมนุษย์ให้ส่งผลดีต่อโลกโดยส่วนรวม

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s