วิสาขบูชา

ยูเนสโกประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกไปแล้ว

ถือเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

นายมอญลองคิดถึงว่า…พระพุทธเจ้าสอนอะไร – ที่เราจำเอาไว้ได้มั่งนะ
…ทางสายกลาง – การหาแต่หนทางเสวยสุข  ก็ไม่หลุดพ้นไปได้ (มันมักเบียดเบียนผู้อื่น)
ทรมานตนบำเพ็ญตะบะอย่างตึงเข้ม  ก็หลุดพ้นไปไม่ได้
พุทธศาสนาสอนทางสายกลาง  สอนให้ดำเนินชีวิตตาม มรรคมีองค์ ๘
…สรรพสิ่งเป็นไปตามไตรลักษณ์  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
อะไร ๆ มันก็เป็นไปของมันเช่นนั้นเอง
…อริยสัจ ๔  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค
ศาสนาพุทธ  ยึดถือหลักของเหตุผล  หลักของความจริงของธรรมชาติ

มีประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงคือเรื่อง  "จิตว่าง"
ซึ่งที่จริงแล้วหมายถึงมีสมาธิมีสติปัญญา ไม่ปล่อยใจไปตามกิเลสปรุงแต่ง

แต่ถ้าจะประยุกต์ใช้ตามแบบนายมอญก็จะเป็นทำนองนี้….
ในยามที่เราทุกข์ใจ  ความคิดฟุ้งซ่าน
เราต้องดึงสติดึงความคิดกลับมา
ระลึกให้รู้ตัวว่า  เราบังคับความคิดของเราได้
คิดอะไรอยู่แล้วทุกข์หาทางออกไม่เจอ 
ให้รีบรู้ตัว  เปลี่ยนเรื่องที่คิดเสีย – เราบังคับความคิดของเราได้ – อย่าลืม
เปลี่ยนไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราสุขสงบ
เช่น  คิดถึงพ่อแม่  คิดถึงเรื่องราวดี ๆ ต่าง ๆ….
เป็นต้น

 

ได้ยินว่ามีเวป "ธรรมะดีลิเวอรี่" นะ ของพระรุ่นใหม่
เดี๋ยวจะ search ดู
เจอแล้ว http://www.dhammadelivery.com/index.php

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน วันสำคัญ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ วิสาขบูชา

  1. Mon พูดว่า:

    สัปดาห์พุทธศาสนา 2552 ได้ฟังธรรมะทางวิทยุถ่ายทอดจากงานที่สนามหลวง …..ได้ฟังเรื่อง การรู้ผิดเข้าใจผิดว่า ตัวเราของเรา……….ที่จริงแล้วเป็นที่ "ขันธ์ 5" ที่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา….จงรับเอาของเย็นไปไว้ในใจ……..อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา….เข้าใจความหมายหรือไม่ล่ะ?….

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s